Τώρα για το Μέλλον

Ο ΑΝΤ1 αναδεικνύει τις προκλήσεις, τις προοπτικές, αλλά και όλα όσα γίνονται ΤΩΡΑ και οδηγούν σε μια νέα ψηφιακή και «πράσινη» εποχή!

Κάνουμε focus σε μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα που διαθέτει δυναμική, καινοτομία και υπευθυνότητα για την κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ για όλους!

Η επιλογή των έργων που παρουσιάζονται έγινε με πολλαπλά κριτήρια: το ύψος του προϋπολογισμού, τη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα, τη φύση της παρέμβασης, ενώ καλύπτονται όλοι οι κλάδοι: υποδομές, μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, καινοτομία και τεχνολογία, ψηφιακή σύγκλιση, αγροτική ανάπτυξη, πολιτισμός, τουρισμός, έργα μικρότερης κλίμακας με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Παρουσιάζουμε Ρεπορτάζ και Συνεντεύξεις που αναδεικνύουν τόσο τους στρατηγικούς πυλώνες πάνω στους οποίους, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, σχεδιάζουν και επενδύουν για την επόμενη δεκαετία, όσο και success stories με απτά αποτελέσματα.

Τώρα για το μέλλον ESG - Μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα Περισσότερα...
Τώρα για το μέλλον Πράσινο και βιώσιμο μέλλον Περισσότερα...
Τώρα για το μέλλον Ψηφιακό και καινοτόμο μέλλον Περισσότερα...
Τώρα για το μέλλον Videos