Οικονομία

20 Απριλίου 2023 16:25

“Σπίτι μου”: χιλιάδες αιτήσεις για φθηνό στεγαστικό δάνειο

Διάβασέ μου το...

Πόσες είναι οι αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για να “τρέξει” η διαδικασία. Αναλυτικός οδηγός για τους ενδιαφερόμενους.

“Σπίτι μου”: χιλιάδες αιτήσεις για φθηνό στεγαστικό δάνειο
-

Μεγάλη είναι η συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» και την χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς ήδη, οι αιτήσεις άγγιξαν τις 14.000.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος που «τρέχει» η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, όμως η ήδη πολύ μεγάλη συμμετοχή, εφόσον οδηγήσει στην σύναψη δανειακής σύμβασης, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο, όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, η επιχορήγηση να διπλασιαστεί φθάνοντας το 1 δισ. ευρώ.

Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΠΑ έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες τουλάχιστον 600 από τις 14.000 αιτήσεις, ενώ υπάρχουν και 50 περιπτώσεις που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει στην τράπεζα και τα απαιτούμενα έγγραφα για συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτό άλλωστε, δηλαδή η εξεύρεση του κατάλληλου ακινήτου, είναι και το πλέον σημαντικό βήμα για την έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι δανειολήπτες πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, ήτοι είναι νέοι, ηλικίας έως 39 ετών, έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 και έως 16.000 ευρώ και δεν διαθέτουν δικό τους σπίτι.

Αυτό βέβαια που καθιστά άκρως ελκυστικό το πρόγραμμα είναι το ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο, αφού είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους αφού το 75% του δανείου που χορηγείται από την ΔΥΠΑ δεν θα έχει επιτόκιο και μόνο το 25% θα δοθεί, με βάση τους όρους που έχουν καθορίσει οι συμμετέχουσες τράπεζες.

Αναλυτικά, η διαδικασία χορήγησης δανείου ακολουθεί τα εξής βήματα:

Α) Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την Τράπεζα που επιθυμεί και υποβάλλει την αίτησή του. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Συμμετέχουν επίσης η Παγκρήτια, οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και η Attica Bank. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, είναι:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. (Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση)
 3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους
 4. Δήλωση Ε9 και Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου έτους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Στην περίπτωση ζευγαριών, τα έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο. Επίσης, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να διερευνήσουν περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

Β) Η Τράπεζα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων και χορηγεί την οικονομική προέγκριση, η οποία ισχύει για 60 ημέρες από την γνωστοποίηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχουσες τράπεζες έχουν προεγκρίνει τουλάχιστον 600 αιτήσεις. Εκτιμάται δε, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών και προέγκριση περισσότερων αιτήσεων.

Γ) Ο αιτών γνωστοποιεί το ακίνητο και την τιμή του καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα. Αυτό εκτιμάται ότι είναι και το πλέον δύσκολο βήμα, κυρίως για όσους δεν έχουν ακόμη βρει το κατάλληλο σπίτι. Βάσει του νόμου πάντως, το πρόγραμμα αφορά σπίτια μέχρι 150 τ.μ. παλαιότητας 15 ετών και πάνω. Επίσης θα πρέπει να έχουν άδεια κατασκευής ως το 2007.

Δ) Μετά από τους αναγκαίους ελέγχους, η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και ξεκινά ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του προς αγορά ακινήτου (διαρκεί έως και 60 ημέρες). Βάσει της σχετικής εγκυκλίου, δεν μπορεί να λάβει δάνειο όποιος:

 1. Διαθέτει ακίνητο µε εµβαδό ? 50 τ.µ.,προσαυξανόµενο κατά 10 τ.µ. για κάθε µέλος της οικογένειας που συγκατοικεί µε τον αιτούντα
 2. Διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία µε ποσοστό άνω του 50%
 3. Το ακίνητο που διαθέτει βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα µε τον τόπο εργασίας του αιτούντος
 4. Το ακίνητο έχει χρήση πρώτης κατοικίας.

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ακινήτων µε χρήση κατοικίας, θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές του ανάγκες.

Ε) υπογράφεται η σύμβαση δανείου και εκταμιεύεται το δάνειο, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο πρόγραμμα. Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών, που καλύπτουν συνήθως έως το 80%. Συνεπώς, η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι, μειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού, αντί για 20%, που προβλέπεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων. Το ανώτατο ποσό δανειοδότησης ανέρχεται στις 150.000 ευρώ. Αν δηλαδή ένα σπίτι έχει εμπορική αξία 200.000 ευρώ το δάνειο θα είναι 150.000 ευρώ.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα των δανείων που θα εκταμιευθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι ότι:

 • Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά του ν. 128/1975 η οποία σήμερα είναι 0,12%.
 • Το πρόγραμμα καλύπτει  τα έξοδα φακέλου για κάθε δυνητικό δανειολήπτη.
 • Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί εγγύηση τρίτου για τη χορήγηση του δανείου.
Πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ζήσε Αλλιώς”: Τι θα δούμε την Πέμπτη του Πάσχα

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Champions League: Σίτι και Ίντερ “σφράγισαν” τα εισιτήρια για τα ημιτελικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ